Hướng dẫn chơi cờ vây – Thành thạo cờ vây trong vòng 15 phút

Thứ Tư, 12/05/2021 - 351

Thông tin Cờ Vây, cách đánh cờ vây thành thạo chỉ trong vòng 15 phút. Cấu tạo của bàn cơ vây, những điều luật cơ bản, quy định về lượt đánh cũng như những định nghĩa chính… Cùng tìm hiểu chi tiết qua bài viết dưới đây của bongdadata.com

HƯỚNG DẪN CHƠI CỜ VÂY

Giới thiệu bàn cờ vây : Một bàn cờ chuẩn bao gồm có 19 đường kẻ dọc và 19 đường kẻ ngang, cắt nhau và tạo thành 361 giao điểm. Những giao điểm chính là nơi để đặt quân cờ

Thông tin cờ vây

Thông tin cờ vây

Điểm đen ở tâm của bàn cờ được gọi là sao trung tâm (thiên nguyên), những vị trí còn lại được gọi là sao 1 đến sao 8
Ngoài ra thì bạn có thể lựa chọn những loại bàn cờ có kích thước lớn nhỏ khác nhau 9×9, 11×11, 13×13, 15×15, 17×17.

Quy định về Quân cờ: Một bộ quân cờ chuẩn sẽ bao gồm có 180 quân trắng và 181 quân đen, tổng cộng hai bên có 361 quân

I. Những điều luật cơ bản trong cờ vây 

Cờ vây quy định có có 9 điều luật cơ bản:
Điều 1: Đây là trờ chơi giữa hai đối thủ
Điều 2: Một đấu thủ cầm quan trắng thì đấu thủ còn lại cầm quân đen. Bên đen được quyền đi trước (trừ trường hợp chấp quân thì bên trắng đi trước).
Luật chấp quân: Người nào tạo bàn thì được quyền chấp từ 2 đến 9 quân. Những quân chấp này sẽ lần lượt được lần lượt được đặt vào những vị trí từ sao thiên nguyên, sao góc và sao biên. Các quân đặt vào các sao là những quân đen, khi đó quân trắng có quyền đi đầu tiên.
Điều 3: Quân cờ sẽ được đặt vào vị trí giao điểm của các đường kẻ.
Điều 4: Khi một quân cờ được dặt vào vị trí rồi thì sẽ không được phép di chuyển nữa (trừ trường hợp bị bắt làm tù binh, bị nhấc ra ngoài, sẽ nói ở điều 6).
Điều 5: Đấu thủ chiếm được nhiều đất hơn là đấu thủ chiến thắng.
Điều 6: Những quân cờ nào mà bị đối phương làm cho hết “khí” thì gọi là “tù binh” và bị nhấc ra khỏi bàn cờ.
Điều 7: Quân không được đặt vào vị trí không còn “khí” (trừ trường hợp ăn quân, sẽ nói sau).
Điều 8: Sẽ có những quy ước đặc biệt cho trường hợp “tranh chấp” lẫn nhau, được gọi là “ko” (sẽ giải thích sau).
Điều 9: Khi đánh có chấp sẽ có những điều luật riêng

II. Lượt đánh

Lượt đánh:  Lượt đánh được quy định dành cho 2 người thay phiên nhau 1 quân cờ trên bàn.
Thời gian đánh: Môi bên sẽ có thời gian quy định cho một lượt đánh, nếu hết mà người chơi không bỏ lượt và đánh quân thì bị xử thua do hết giờ.
Bỏ lượt: Khi tới lượt đánh mà 1 người bỏ lượt thì quyền đánh sẽ thuộc về đối phương, nếu cả hai cùng bỏ thì ván cờ kết thúc.

III. Những định nghĩa chính

1. Vùng đất

Định nghĩa đất chính là một vùng bàn cờ nhất định được bao vây bởi quân đen hoặc là trắng. Có thể dùng biên hoặc góc của bàn cờ để vây đất.
Đơn vị của đất gọi là mục (là giai điểm trống của các đường kẻ)

2. Khí

Mỗi một quân cờ khi đặt xuống bàn sẽ có 4 khí khi nằm khoảng giữa bàn cờ, nằm trên biên thì có 3 khí, nằm ở góc có 2 khí.
Khí chính là giao điểm nằm sát quân cờ theo đường ngang hoặc là dọc.
Tăng khí và giảm khí: Đó là lúc người chơi sẽ đặt những quân cờ thành 1 đám quân thì sẽ làm tăng khí : Khí bị giảm khi mà đối phương đặt quân vào cạnh đám quân.

3. Tù binh

Là khái niệm để chỉ những quân bị đối phương bao vây và hết khí thì sẽ bị đưa ra khỏi bàn làm tù binh của đối phương.

4. Ăn quân hay bắt quân

Hướng dẫn đánh cờ vây trong trường hợp ăn quân hay bắt quân : Khi một bên đi quân chẹn nốt khí cuối cùng của đám quân đối phương, khiến cho đám quân của đối phương hết khí, thì tất cả các quân của đám quân này coi như “chết hẳn” và bị nhấc ra khỏi bàn cờ (thuật ngữ gọi đám quân này là “tù binh”). Mỗi bên sẽ để riêng tù binh của mình để dùng tính điểm vào cuối ván cờ.

Thông tin cờ vây

Thông tin cờ vây

5. Điểm hết khí

Chính là giao điểm bị một bên vây kín.Vậy có 2 loại nước cấm:
– Loại thứ nhất là cấm đi vào giao điểm đã bị đối phương chặn hết khí (vây chặt).
– Loại thứ 2 là cấm đi vào giao điểm còn lại cuối cùng của đám quân đã bị đối phương vây chặt.
Định nghĩa “quân chết kỹ thuật”: là khí niệm để chỉ một hay là nhiều quân mặc dù còn khí nhưng đã nằm hoàn toàn trong vòng vây của đối phương, hoàn toàn không có đường thoát, không có mắt và không sống chung.

6. Khái niệm Mắt trong cờ vây

Đây là khái niệm để chỉ một hoặc là nhiều giao điểm trống của một quân bị bên kia vây kín. Sẽ có 2 loại mắt, đó là Mắt nhỏ và mắt to. Mắt nhỏ sẽ gồm từ một tới hai giao điểm còn mắt to sẽ có từ 3 giao điểm trở lên.
Mắt thật và mắt giả: Mắt thật là mắt hoàn chỉnh, và không có khuyết điểm gì các vị trí đều có đủ quân, còn mắt gải chính là mắt theieus quân. và về sau có thể sẽ không còn là mắt nữa.

7. Tình huống ko và luật tranh chấp

Đây là một trường hợp đặc biệt. Nó được diễn tả như sau: Bên đen có một điểm hết khí.

Tình huống Ko trong luật chơi cờ vây

Tình huống Ko trong luật chơi cờ vây

Nếu trắng đặt quân mình vào vị trí sao thì hợp lệ vì ăn ngay một quân đen, đồng thời tạo ra điểm hết khí mới của trắng. Khi tới lượt bên đen đi, cũng lại đặt quân vào điểm hết khí này và bắt một quân trắng, đồng thời tạo ra một điểm hết khí mới của đen. Khi đó thì đôi bên sẽ cứ ăn đi ăn lại như thế không bao giờ chấm dứt được. Trường hợp này sẽ dẫn tới sự tranh chấp vĩnh viễn khiến ván cờ trở nên vô nghĩa. Để tránh việc này,(hiện tược “Ko”) thì người ta đã đưa ra một quy ước đó là khi mà một bên ăn quân theo kiểu tranh chấp thì bên kia sẽ không được ăn lại ngay theo kiểu tranh chấp mà phải đi ít nhất một nước khác sau đó rồi mới được ăn lại theo kiểu tranh chấp. Nhờ quy định này, một bên có thể đặt một quân của mình vào giao điểm hết khí đó và chấm dứt tình trạng ăn đi ăn lại mãi.

IV. Cách trường hợp kết thúc ván cờ

Hết thời gian: Nếu tới lượt đánh mà để hết thời gian, không thực hiện được chắc năng gì thì sẽ bị xử thua hết giờ và ván chơi kết thúc.
Đầu hàng: Khi tới lượt đánh nhưng người chơi lại đầu hàng thì ván chơi kết thúc, người đó sẽ bị xử thua cuộc.
Trường hợp mà cả 2 bên không còn nước đi để mở rộng đất
2 bên cùng liên tiếp bỏ lượt: Khi đến lượt đánh người chơi bỏ lượt đối thủ cũng bỏ lượt ngay sau đó thì kết thúc ván chơi.

V. Cách xét kết quả ván cờ

Người đi trước: Thì sẽ không được cộng mục

Người đi sau: Sẽ được cộng mục tùy từng loại bàn cờ.

  • Bàn cờ 19×19: Người đi sau được cộng 6,5 mục
  • Bàn cờ 17×17: Người đi sau được cộng 4,5 mục
  • Bàn cờ 15×15: Người đi sau được cộng 3,5 mục
  • Bàn cờ 13×13: Người đi sau được cộng 2,5 mục
  • Bàn cờ 11×11: Người đi sau được cộng 1,5 mục
  • Bàn cờ 9×9: Người đi sau được cộng 0,5 mục

Trao trả tù binh:

Khi bên đen sở hữu những tù bình của quân trắng thì sẽ đặt các tù binh vào vùng đất của quan trắng, quân trắng sẽ đặt tù binh vào vùng đất của quân đen.
Đếm đất: Khi mà hai bên đã thao tác trả tù binh xong thì sẽ tiến hành điểm đất.
Tính đất: Đất sau khi được điểm xong thì người đi trước sẽ giữ nguyên số đất đếm được, còn người đi sau thì có tổng số đất bằng số đất đếm được và cộng thêm mục đất tùy theo ván cờ.
Người thắng chính là người có tổng số đất lớn hơn người mua.

Trên đây là tổng hợp hướng dẫn đánh cờ vây nhanh gọn dễ hiểu nhất, giúp người chơi mới bắt đầu có thể tiếp cận ngay với những khái niệm cờ vây, những thuật ngữ đánh cờ vây hay những quy định trong thông tin cờ vây. Chúc bạn luôn vui với trò chơi này.

"Lưu ý: Các mẹo, bí kíp, hướng dẫn chơi game,... đều mang tính chất tham khảo. Bạn đọc nên vận dụng thêm kiến thức và trải nghiệm thực tế để rút ra được những điều hữu ích cho mình."

TOP 5 huyền thoại bóng đá Thụy Sĩ vĩ đại nhất

Huyền thoại bóng đá Thụy Sĩ nổi tiếng nhất là Alexander Frei, Stéphane Chapuisat, Ciriaco Sforza, Johann Vogel và Alain Geiger,...

Bóng đá EURO ngày 17/5: Luke Shaw nguy cơ bỏ lỡ EURO
Kevin De Bruyne là ai? Chuyên gia kiến tạo hàng đầu hiện nay
Dự đoán bóng đá Bochum với Hoffenheim (1h30 ngày 27/4)

Nhận định, thông tin tỷ lệ, ý kiến chuyên gia, dự đoán bóng đá Bochum với Hoffenheim vào lúc 1h30 ngày 27/4, giải VĐQG Đức.

Nhận định kèo giữa Sevilla vs Mallorca, 2h00 ngày 23/4
Dự đoán bóng đá Frankfurt vs Augsburg (1h30 ngày 20/4)
Đối tác: ty le keo bong da | kqbd c1 | lich thi dau bong da | lịch phát sóng bóng đá hôm nay | 188bong | link 188bet | Hi889 Link Hi88